P20 – Phim Hàn Quốc “MA LỰC ĐỒNG TIỀN – P20” – Korean Mentally Film “INCARNATION OF MONEY – P20”

P20 – Phim Hàn Quốc “MA LỰC ĐỒNG TIỀN – P20” – Korean Mentally Film “INCARNATION OF MONEY – P20”adds
P20 – Phim Hàn Quốc “MA LỰC ĐỒNG TIỀN – P20” – Korean Mentally Film “INCARNATION OF MONEY – P20”adds
P20 – Phim Hàn Quốc “MA LỰC ĐỒNG TIỀN – P20” – Korean Mentally Film “INCARNATION OF MONEY – P20”adds

P20 – Phim Hàn Quốc “MA LỰC ĐỒNG TIỀN – P20” – Korean Mentally Film “INCARNATION OF MONEY – P20”
P20 - Phim Hàn QuốcNỘI DUNG PHIM: INCARNATION OF MONEY Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Ha Ryu, một thanh niên không có tiền và làm nghề bán xe hơi và luôn khát khao có được thành…

source

P20 – Phim Hàn Quốc “MA LỰC ĐỒNG TIỀN – P20” – Korean Mentally Film “INCARNATION OF MONEY – P20”